Zakład Budowlany „Hermosbud”
Józef i Gabriela Herzyk
ul. Jasna 25; 43-436 Górki Wielkie

Telefon: (033) 853-90-67
Fax: (033) 853-90-67
E-mail: hermosbud@onet.pl